Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ζητήματα Εκπαίδευσης στο Δήμο Θερμαϊκού

του Πάνου Ζέρβα
Νομίζω ότι οι φίλοι εκπαιδευτικοί, υποψήφιοι ή ψηφοφόροι στις επόμενες εκλογές, δεν θα έχουν αντίρρηση για μια σύντομη παρέμβαση ενός οδοντιάτρου στα θέματα της εκπαίδευσης που απασχολούν το δήμο μας. Καμιά φορά, μια ματιά «απέξω» μπορεί να είναι χρήσιμη και, ενδεχομένως, ενδιαφέρουσα!


Το πρώτο που πρέπει να γίνει από τη νέα διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού είναι η κατάρτιση ενός «εκπαιδευτικού χάρτη» για τον μαθητικό πληθυσμό, τις σχολικές μονάδες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε να προσδιοριστεί ποιες παρεμβάσεις μπορεί γίνουν άμεσα και ποιες σε δεύτερο χρόνο, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων.
.
Εκτός από τα οξυμμένα εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών, τα οποία ξεφεύγουν από τους στόχους αυτού του σημειώματος, τα θέματα που απασχολούν το σχολικό περιβάλλον στις σημερινές συνθήκες και στα οποία μπορεί να παρέμβει ο δήμος, είναι:

• Η μη φύλαξη των σχολικών κτιρίων και η ελλιπής συντήρησή τους από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
• Ο υποσιτισμός σημαντικού αριθμού μαθητών λόγω της υπάρχουσας κρίσης.
• Η ανυπαρξία βασικής περίθαλψης εντός των σχολικών χώρων.
• Η κατάργηση της ψυχολογικής στήριξης γονέων και μαθητών.
.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ελλείψεων είναι ο βανδαλισμός σχολικών εγκαταστάσεων και η μερική αποκατάσταση με δαπάνες σημαντικών ποσών τα όποια θα έπρεπε να δαπανώνται σε άλλες προτεραιότητες. Η υγειονομική περίθαλψη αντιμετωπίζεται συνήθως με ένα υποτυπώδες φαρμακείο, με την φροντίδα των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων, ενώ με παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζονται και τα θέματα ψυχικής υγείας. Στον κατάλογο πρέπει να περιλαμβάνεται και η παντελής έλλειψη πρασίνου και η αισθητική διαμόρφωση των αύλειων χώρων σε πολλές σχολικές μονάδες.
.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν ο δήμος μπορεί να παρέμβει, με την ακόλουθη ιεράρχηση θεμάτων: Σίτιση μαθητών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Επαναφορά των ελαχίστων απαιτουμένων σχολικών φυλάκων των κτιρίων και των σχολικών υποδομών. Ομαδοποίηση των σχολικών συγκροτημάτων κατά κοινότητα και ανάθεση των επισκευών σε προσωπικό του Δήμου με εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου των σχολικών μονάδων με ανάπτυξη πρασίνου στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων, αξιοποιώντας κατά περίπτωση τον εθελοντισμό. Εκτός από το πράσινο, οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν στέγαστρα, φωτισμό, τοποθέτηση εικαστικών κλπ.
Ο δήμος παρεμβαίνει επίσης συντονιστικά και συμβουλευτικά για προώθηση της μεσογειακής διατροφής και της βιολογικής γεωργίας, σε συνεργασία με αγροτικούς συνεταιρισμούς, στα σχολικά κυλικεία.
Ένα σημαντικό θέμα του οποίου η λύση οφείλει να προωθηθεί είναι η δημιουργία μικρών ιατρείων με τον απαραίτητο βασικό εξοπλισμό, στις σχολικές μονάδες. Εκεί θα μπορούν να εξετάζονται οι μαθητές από τις διάφορες ιατρικές ειδικότητες, μετά από συνεννόηση με την τοπική ιατρική κοινότητα, για τις επανειλημμένες υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτεί ο σχολικός προγραμματισμός, ενώ θα διευκολύνονται τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας, οι εμβολιασμοί κλπ. Η εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών για τους γονείς είναι προφανής, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος των Υγειονομικών της περιοχής μας, με την σωστή κάλυψη όλου του μαθητικού πληθυσμού.
.
Για τους παιδικούς σταθμούς, ο δήμος πρέπει να προωθήσει, παράλληλα με τις γνωστές λύσεις, το εναλλακτικό μοντέλο της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τη φύλαξη των παιδιών κατά μικρές ομάδες σε σπίτια της γειτονιάς τους, με θέσπιση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, υπό την εποπτεία του. Αν το σύστημα αυτό αποδειχτεί επιτυχημένο στην πράξη, μπορεί να γενικευθεί ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Τελευταίο, αλλά όχι τελευταίο σε σημασία, θεωρώ το θέμα της ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από τις σχολικές μονάδες. Σήμερα η κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις είναι απλά απαράδεκτη και οι εικόνες τριτοκοσμικές. Μπορούν, ωστόσο, να διορθωθούν – και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το καθυστερήσουμε άλλα πέντε χρόνια!